INFORMACJE OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

 1. Właścicielem strony, sklepu jak również sprzedającym w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego jest firma Marmore Jacek Głowaczewski z siedzibą w Gorzów Wielkopolski ul. Kujawska 2D, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP 5993098508 oraz REGON 388118407, określany w dalszej części Regulaminu jako Sprzedający.
 2. Klient kontaktuje się ze sklepem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, pod numerem telefonu podanego w zakładce “kontakt” Cena za połączenie telefoniczne jest zgodna z cennikiem operatora, za  pomocą którego zostało wykonane połączenie.

ZAKRES STOSOWANIA REGULAMINU I JEGO ZMIANY

 1. Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży produktów MARMORE, składania zamówień oraz zawierania umów sprzedaży.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych.
 3. Aktualna treść Regulaminu jest dostępna dla Klienta w zakładce „Regulamin” widniejącej na stronie internetowej sklepu.
 4. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w dowolnym czasie, poprzez publikację na stronie nowej wersji Regulaminu.
 5. Zamawiający posiada możliwość utrwalenia postanowień Regulaminu poprzez skopiowanie treści Regulaminu lub wydrukowanie treści Regulaminu w każdym czasi

 

INFORMACJE O PRODUKTACH

 1. Produkty oferowane w sklepie są oznaczone, ze wskazaniem nazwy własnej produktu oraz jego ceny. Informacje są uzupełnione o wskazanie materiału z jakiego wykonano produkt, jego szczególnych właściwości, wymiarów bądź kolorystyki, informację o czasie oczekiwania na produkt, jak również wszelkie inne informacje jakie uznane przez Sprzedającego za wartościowe dla Klienta.
 2. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów mają charakter wyłącznie prezentacyjny, zaś ich ewentualne odstępstwo od rzeczywistego wyglądu produktu nie może stanowić podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń. (Oferowane produkty wykonywane są ręcznie, co nie daje możliwości wiernego powielenia ich wyglądu. Różnice te mogą dotyczyć koloru, kształtu lub wzoru, ale w szczególności naturalnych cech kamienia takich jak odcień, stopień użylenia itp.)
 3. Wszystkie podane ceny produktów znajdujących się na stronie marmore.pl są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają podatek VAT w wysokości 23%.
 4. Ceny produktów zawierają koszty wysyłki na terenie Europy.
 5. Dostępny asortyment produktów, ich specyfikacja oraz ceny mogą ulegać bieżącym zmianom, np. poszczególne produkty mogą być wprowadzane bądź wycofywane z obrotu oraz obejmowane lub wycofywane z promocji, z zastrzeżeniem, iż zmiany wprowadzone po zawarciu umowy sprzedaży nie mogą dotyczyć Klientów, którzy umowy takie zawarli.
 6. Zamieszczone na stronie informacje o produktach nie stanowią oferty w rozumienie przepisu art. 66 i 661 kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego.
 7. Towar pochodzi z importu i może posiadać mikrorysy na częściach metalowych.
 8. Oferowane produkty mogą posiadać  na częściach metalowych ślady powstałe w wyniku obróbki metali, widoczne i wyczuwalne mogą być miejsca spawów oraz miejsca po szlifowaniu powierzchni. W miejscach tych mogą być również braki powłoki lakierniczej powstałej w procesie galwanizacji.  Dotyczy to w szczególności krzeseł wykonanych z profili o przekroju okrągłym.
 9. Na projekty według własnego pomysłu pobierana jest zaliczka w wysokości 50% zamówienia, zaliczka nie jest zwracana w przypadku rezygnacji przez kupującego, produktu te nie podlegają zwrotowi.
 10. Wysyłki są realizowane w terminie do 7 dni roboczych.
 11. Dostawy paletowe dostarczane są pod dom/blok, nie do mieszkania.
 12. Stoły wysyłane są na paletach, blaty stołów są spakowane w skrzynie MDF i wypełnione styropianem, nogi stołów nie są połączone z blatem, należy je połączyć za pomocą mocnej, piankowej taśmy dwustronnej naklejonej przez nas na spodnią część blatu lub za pomocą silikonu dołączonego do przesyłki.
 13. Zdjęcia marmurów na stronie mają charakter podglądowy, każda płyta jest inna
 14. Kolory na zdjęciach mogą się różnić od rzeczywistych wynika to z indywidualnych ustawień monitora, tabletu czy telefonu.

WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INFORMACJE O UMOWIE

 1. Warunkiem dokonania zakupu jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu, każdorazowo przy transakcji, dokonywana poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu udostępnianym na stronie sklepu.
 2. Zawarcie umowy sprzedaży poprzedzone jest złożeniem zamówienia na formularzu dostępnym na stronie oraz oświadczenia, że podane przez Zamawiającego dane są prawdziwe.
 3. Klient wypełniając formularz obowiązany jest podać precyzyjne informacje odpowiadające aktualnemu stanowi rzeczy, w zakresie określonym przez treść formularza. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Kupującego dane są niepełne lub błędne a uzyskanie prawidłowych informacji, jest niemożliwe z winy Zamawiającego.
 4. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia, jest to moment zawarcia umowy kupna sprzedaży pomiędzy Kupującym oraz Sprzedającym.
 5. Administratorem danych osobowych jest firma MARMORE Jacek Głowaczewski z siedzibą w Gorzów Wielkopolski ul. Kujawska 2E, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP 5993098508 oraz REGON 388118407. Administrator zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich możliwych i prawnie dopuszczalnych środków mających na celu ochronę danych osobowych Klientów przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zobowiązuje się do wykorzystywania danych osobowych Klientów wyłączenie do celów związanych z realizacją zamówienia. Administrator może wykorzystywać zgromadzone dane do celów marketingowych wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody Klienta.
 6. Umowy zawierane na skutek akceptacji zamówienia mają charakter umów zawieranych na odległość przy pomocy środków porozumiewania się i mają do nich zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jak również innych odpowiednich aktów prawnych.

DOKONYWANIE ZAKUPÓW I WARUNKI DOSTAWY

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest zapłata z góry przez Klienta pełnej należności wynikającej z otrzymanego potwierdzenia zamówienia, w tym kosztów przesyłki.
 2. Zamawiający może dokonać płatności za pomocą:
 • Przelewu tradycyjnego bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego do rozliczeń w PLN. Nr rachunku – 60 1240 3549 1111 0011 0431 3601 prowadzone przez BANK Pekao S.A..
 • Płatność poprzez platformę PAY-U
 • Płatność poprzez platformę PAY-PAL
 • Zakupy  na stronie sklepu, nieopłacone przez 7 dni roboczych zostaną anulowane. Klient zostaje poinformowany o tym fakcie drogą mailową.
 1. Do każdego towaru przyporządkowany jest indywidualny czas realizacji zamówienia. Czas realizacji zamówienia wynosi od 4 do 10 tygodni. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu realizacji zamówienia w sytuacjach niezależnych od sprzedającego. Czas realizacji zamówienia określony jest w dniach roboczych i jest liczony od dnia otrzymania przez Zamawiającego pełnej kwoty należności do dnia wysłania zamówionych towarów. W sytuacji, gdy Zamawiający dokona zmówienia towarów o różnym czasie realizacji, Sprzedającego wiąże czas najdłuższy.
 2. Termin otrzymania towaru jest sumą czasu realizacji  i czasu dostawy. Terminy dostawy towaru uzależnione są od wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy:
 • Kurier na terytorium Polski – 1-2 dni robocze;

Dostawa za pośrednictwem firmy MARMORE– obowiązują indywidualne ustalenia z Klientem

 • Odbiór osobisty – po wcześniejszym ustaleniu terminu
 • Czas dostawy poza terytorium Polski jest indywidualny w zależności od kraju dostawy.
 1. Zamówienia do Szwajcarii, Norwegii i Wielkiej Brytanii objęte są dodatkowymi opłatami celnymi i krajowym VAT, które będą naliczane bezpośrednio przez lokalne władze podatkowe i muszą być płacone osobno przez Klienta. W przypadku wątpliwości dotyczących dodatkowych opłat Klient winien zwrócić się do lokalnego urzędu podatkowego.
 2. Odpowiedzialność za opóźnienia wynikające z nieterminowego doręczania przesyłek ponosi wyłącznie firma kurierska.
 3. Zamawiający zostanie poinformowany o nadaniu przesyłki i otrzyma jej numer, za pośrednictwem poczty elektronicznej w momencie wysłania zamówienia.
 4. Zamówienie może zostać złożone, bez potrzeby dokonywania rejestracji. Zamówienia składane są na formularzu opracowanym przez sklep, zaś ich składanie odbywa się poprzez dodanie danego produktu ze wskazaniem jego ilości oraz ewentualnie koloru, do koszyka z zakupami.
 5. Po uzupełnieniu danych niezbędnych do wysyłki produktu Klient może zatwierdzić zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” w 2 karcie formularza, bądź też dokonać zmiany tak zamawianych produktów jak i swych danych. Po wciśnięciu przycisku „Kupuję i płacę” jakakolwiek zmiana treści zamówienie bądź podanych danych przez stronę internetową nie jest możliwa.
 6. Zamówienie złożone w opisany sposób stanowi ofertę Sprzedającego złożoną Klientowi w zakresie zakupu produktów wyróżnionych w zamówieniu, za cenę w nim wskazaną z uwzględnieniem kosztów dostawy.
 7. Po złożeniu zamówienia zostanie wygenerowany pocztą elektroniczną na adres Klienta komunikat o przyjęciu zamówienia.
 8. Sprzedający zastrzega sobie odrzucenie zamówienia przy jednoczesnym podaniu przyczyny odmowy realizacji w przypadku niedotrzymania punktów regulaminu lub z przyczyn określonych w uzasadnieniu.
 9. Potwierdzenie zamówienia winno zawierać listę produktów objętych zamówieniem, ich cenę, warunki płatności, sposób i adres dostawy. Przysłanie potwierdzenia otrzymania płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Zamawiający ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności Dostawcy.
 2. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej, kupujący jest zobowiązany do spisania protokołu uszkodzenia, według formularza firmy kurierskiej lub transportowej, oraz w  obecności kuriera.
 3. Wszystkie produkty będące w ofercie sklepu Marmore.pl są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta, na okres 24 miesięcy. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń eksploatacyjnych związanych z codziennym użytkowaniem produktu, takich jak zadrapania, zarysowania, lub wynikających z nieprawidłowego użytkowania.
 4. Sprzedający zobowiązuje się do pozytywnego rozpatrzenia gwarancji w przypadku, gdy dany produkt był wykorzystywany zgodnie z zaleceniami producenta i posiadał wadę techniczną.
 5. Sprzedający ponosi względem Klienta będącego konsumentem odpowiedzialność za niezgodność sprzedanych produktów z umową sprzedaży, na zasadach opisanych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. oraz w pozostałych, odrębnych przepisach.
 6. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną, na adres reklamacja.marmore@gmail.com  w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru.  Aby reklamacja była uznana za skuteczną, musi ona zawierać dane Klienta, jego adres do korespondencji, przyczynę reklamacji, wskazanie wady, datę jej wykrycia, dowód zakupu. Produkt objęty reklamacją po uprzednim powiadomieniu Sprzedającego należy odesłać na adres podany poniżej. Koszty wysyłki towaru reklamowanego pozostają po stronie sklepu.
 7. Sprzedający rozpatrzy reklamację i poinformuje Klienta o tym fakcie w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, o ile będzie ona spełniać warunki wskazane w pkt 6. powyżej.
 8. Sprzedający może odmówić przyjęcia reklamacji, jeśli towar zostanie odesłany bez uprzedniego powiadomienia i bez spełnienia warunków opisanych w punkcie 6.  Jeżeli reklamacja nie będzie kompletna, Sprzedający wezwie Klienta do uzupełnienia reklamacji, zaś termin 14 dni liczony będzie od dnia uzupełnienia reklamacji.
 9. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedający odeśle na swój koszt Klientowi pełnowartościowy produkt (nowy lub naprawiony w sposób zapewniający brak wad), lub też zwróci Klientowi cenę produktu objętego reklamacją wraz z kosztami dostawy.
 10. Klient może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, bez podania przyczyny i zwrócić towar niezwłocznie do sklepu.  Produkty personalizowane podczas zakupu przez kupującego zostaną zrealizowane na jego indywidualne zlecenie i nie podlegają zwrotowi. Aby zrealizować uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży należy złożyć oświadczenie drogą elektroniczną lub pisemnie o odstąpieniu od zawartej umowy. Po jego złożeniu na adres należy zwrócić produkty, których umowa dotyczy (w stanie bez jakichkolwiek śladów użytkowania), wraz z dokumentami potwierdzającymi dochowanie 14-sto dniowego terminu od daty zakupu (paragon lub fakturę) oraz wersją papierową formularza odstąpienia od umowy na odległość.
 11. W przypadku produktów, których zwrot jest niemożliwy za pomocą przesyłki kurierskiej, klient powinien poinformować sklep o chęci zwrotu takiego produktu. Sklep we własnym zakresie zleca odbiór firmie transportowej, bądź odbiera produkt we własnym zakresie. Koszt transportu pokrywa sprzedający.

Adres do zwrotów:

ul. Kujawska 2E

66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. 515-667-770

(paczkę należy oznaczyć jako „ZWROT”)

W przypadku odstąpienia od umowy, sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić środki wszystkie dokonane przez klienta płatności wraz z kosztami dostarczenia towaru, nie później niż w terminie 14 dni.

 1. Sprzedający może odmówić przyjęcie przesyłki wysyłanych za pobraniem lub na koszt sklepu.
 2. Produkty personalizowane, wykonywane wg indywidualnych wytycznych Klienta, będące w stałej ofercie sklepu Marmore.pl, nie podlegają zwrotom.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie transakcje zawierane są na odległość i podlegają przepisom ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2759 ze zm.)
 2. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właściciela.
 3. Wszelkie spory wynikłe na tle Regulaminu strony będą rozwiązywały polubownie, zaś w razie braku polubownego rozwiązania, organem właściwym do rozwiązania sporu będzie sąd właściwy według miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego.
 4. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego
  • wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
  • pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów

Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.